Misdienaars en Lectoren

Contact
Dhr. Dieter De Praitere
0479 89 56 82


De pastoor en de diaken zijn de herders tijdens de eredienst. Maar er is heel wat werk. Samen met enkele leken, kinderen en volwassenen zorgen ze voor het goede verloop. Wat afwisseling houdt ook de gelovigen geboeid.

Als misdienaar ben je letterlijk het hulpje van de voorganger (priester of diaken). Je brengt alles aan of ruimt af. Als je al wat ouder bent (+16), noemen ze je een 'acoliet'.

Onze misdienaars gaan ook elk jaar op stap, om de vriendschapsbanden stevig te houden.

Als lector help je de liturgie te ondersteunen door het lezen van de schuldbeden, lezingen (maar niet het evangelie), voorbeden, bezinning, ... je kondigt ook de liederen aan. Soms help je ook de communie uitreiken. tweemaandelijks mag je jouw beschikbare data doorgeven en ontvang je een dienstkalender.