Leerhuis

Contact
E.H. Steven Knockaert
0474 36 75 05

Mevr. Annemie Pyncket
056 29 53 70 | 0472 56 48 91


Op stap met Abraham - Van twijfel naar vertrouwen

De figuur van Abraham is één van de meest fascinerende personages uit het Bijbelboek Genesis. Zijn trektocht staat model voor de weg die elke gelovige aflegt. Als ‘vader van de gelovigen’ is hij ook een verbindingsfiguur tussen joden, christenen en moslims.

Met deze keuze richt het leerhuis zich op de eerste van de aartsvaders uit Genesis. Historisch is over de figuur van Abraham weinig bekend, maar vanuit theologisch oogpunt blijven deze verhalen bijzonder boeiend. Ze geven te denken over thema’s als roeping, belofte, zegen en verbondenheid – en uiteindelijk over de vraag wie God nu eigenlijk is.

In zeven lokale groepsbijeenkomsten komen bekende en minder bekende verhalen uit de Abrahamcyclus aan bod. Aan de hand van een werkmap met achtergrondinformatie wordt de tekst gelezen en geduid door de monitor, waarna er ruimte is voor gesprek en uitwisseling. Leidraad daarbij is de vraag hoe deze verhalen ons vandaag als christenen kunnen inspireren.

Je kan aansluiten als je wilt!