JOKRI

Contact
Mevr. Annelies Pattyn
0473 56 47 29


Jokri is dé vereniging van jonge christenen tussen 12 en 18 jaar.

Jokri komt regelmatig samen. Jongeren krijgen er de ruimte om op eigen tempo en op een speelse manier te groeien in geloof en te ontdekken wie ze zijn. De Jokri-visie is gebaseerd op het verhaal van de Emmaüsgangers en steunt op vier pijlers:

  • Persoonlijke groei (ik)
  • Ontmoeting (wij)
  • Geloven (Hij)
  • Engagement (zij)

Na het Vormsel kunnen jongeren uit de federatie hier terecht. Ze komen maandelijks samen op vrijdagavond.