ADEM-TOCHT

Contact
Mevr. Françoise Gillis
Lauweplaats 16/0202
8930 Lauwe

056 41 00 21 | 0476 47 91 11


Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt ... .

"Onze maandelijkse bijeenkomst is een ontmoeting die we niet kunnen missen!" (Katrien, 61 jaar).

De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden kansen tot ontmoeting. De leden zoeken er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is hun inspiratiebron. In maandelijkse bijeenkomsten luisteren 60-plussers naar elkaar en delen ze hun zoeken, hun inzichten en ervaringen, in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging.