UITVAART

Een uitvaart of lijkbezorging is het geheel van de handelingen en plechtigheden na het overlijden van een persoon. De uitvaart wordt besloten met een teraardebestelling of een crematie. Het begrip begrafenis omvat zowel de uitvaart als de teraardebestelling.


Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in zijn glanzend huis;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu, want je bent veilig thuis.Een uitvaart wordt altijd verzorgd in opdracht van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Vaak is de opdrachtgever een van de nabestaanden, soms is het de overledene zelf die dit bij testament of scenarium heeft vastgelegd.

Het komt ook voor dat de overledene geen bekende nabestaanden had en dat hij zelf niets heeft geregeld. In dat geval bepaalt de Wet op de lijkbezorging dat de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden verantwoordelijk is voor de uitvaart.

Een kerkelijke uitvaart kan op onze federatie met een woord- en gebedsviering ofwel met een eucharistie.


SINT-BAVOKERK

De dienst wordt aangevraagd op het parochiaal secretariaat of via de pastores. De begrafenisondernemer kan dit voor u doen.

Rond de periode van Allerzielen (2 november) is er een jaargetijde waartoe de nabestaanden schriftelijk worden uitgenodigd.

VERRIJZENISKERK

De dienst wordt aangevraagd op het parochiaal secretariaat of via de pastores. De begrafenisondernemer kan dit voor u doen.

In deze kerk is slechts een dienst in beperkte kring mogelijk!

Rond de periode van Allerzielen (2 november) is er een jaargetijde waartoe de nabestaanden schriftelijk worden uitgenodigd.

SINT-NIKLAASKERK
HEILIGE MAAGD DER ARMEN KERK

De dienst wordt aangevraagd  via de pastores. De begrafenisondernemer kan dit voor u doen.

Rond de periode van Allerzielen (2 november) is er een jaargetijde waartoe de nabestaanden schriftelijk worden uitgenodigd.