SACRAMENTEN

Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen.


Het sacrament van het doopsel

Je naam wordt genoemd en je wordt gedoopt met doopwater. Zo word je binnengebracht in de gemeenschap van de Christenen. Meestal op heel jonge leeftijd, een beslissing van de ouders, maar het kan ook als je ouder bent.

Leer meer over het sacrament op de theologische academie van het CCV.
(klik op het logo)


SINT-BAVOPAROCHIE

Tijdig (graag anderhalve maand vooraf) het doopsel aanvragen op het parochiaal secretariaat.  De pastoor of diaken neemt daarna contact om enkele afspraken te maken.

Maandelijks is er een voorbereidende avond in zaal Emmaüs.

SINT-NIKLAASPAROCHIE
PAROCHIE HEILIGE MAAGD DER ARMEN

Voor de aanvraag contacteer je de pastores.

Een doopcatechiste, mevr. Trees Deblaere neemt contact op en komt ten huize voor de voorbereiding.


Het sacrament van het Vormsel

Tijdens het Vormsel wordt je doopsel bevestigd. Je ontvangt de Heilige Geest om je standvastig te maken in je geloof.  Het is de ritus waarbij kinderen de overgang maken van kind naar jongvolwassene.


Leer meer over het sacrament op de theologische academie van het CCV.
(klik op het logo)


SINT-BAVOPAROCHIE

Zaterdag 11 mei 2019 om 14.30 uur in de Sint-Bavokerk.

SINT-NIKLAASPAROCHIE

Zondag 12 mei 2019 om 11.00 uur in de Sint-Niklaaskerk.

PAROCHIE HEILIGE MAAGD DER ARMEN

Zaterdag 11 mei 2019 om 10.30 uur in de kerk Heilige Maagd der Armen.


Het sacrament van boete en verzoening

Tijdens een boete- en verzoeningsmoment leg je je fouten voor aan je biechtvader, dit is de priester. Hij is in staat om je jouw zonden te vergeven. Dit is net als de opdracht die Jezus aan zijn apostelen gaf.


Leer meer over het sacrament op de theologische academie van het CCV.
(klik op het logo)


ALLE PAROCHIES

Alleen de priester het sacrament voltrekken.
Neem voor onze federatie aldus contact op met E.H. Chris Deconinck.


Het sacrament van de ziekenzalving

Het sacrament is bedoeld voor hen die in gevaar van sterven verkeren. De priester brengt de Heilige olie aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden: "Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven."


Leer meer over het sacrament op de theologische academie van het CCV.
(klik op het logo)


ALLE PAROCHIES

Alleen de priester het sacrament voltrekken.
Neem voor onze federatie aldus contact op met E.H. Chris Deconinck.

In uitzonderlijke gevallen kan ook de diaken of een leek deze taak op zich nemen.


Het sacrament van het huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is binnen de christelijke traditie een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt in het bijzijn van God en zijn gemeenschap of gemeente.  Het is dus wat men in de volksmond noemt: 'trouwen voor de kerk'.


Leer meer over het sacrament op de theologische academie van het CCV.
(klik op het logo)


ALLE PAROCHIES

Zowel de pastoor als de diaken kunnen een huwelijk voltrekken.
Neem voor onze federatie aldus contact op met E.H. Chris Deconinck of met E.H. Steven Knockaert.

In overleg wordt een datum en uur vastgelegd.

De voorbereiding gebeurt met de voorganger van je huwelijksviering.


Het sacrament van de wijding

De wijding is, net zoals het doopsel en vormsel, eenmalig. Een wijding is onuitwisbaar. Het is een kerkelijke bezegeling van een roeping. Wijding is, zoals ook alle andere sacramenten, tegelijkertijd gave en opgave. Door de wijding zijn de wijdelingen gelijkvormig geworden met het beeld van Christus, de hoogste en eeuwige priester.


Leer meer over het sacrament op de theologische academie van het CCV.
(klik op het logo)


Het sacrament van de eucharistie

De eucharistie is het belangrijkste sacrament in onze traditie.

Volgens de katholieke traditie werd de eucharistie door Jezus ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal aan de vooravond van zijn kruisiging. De evangelies verhalen hoe Jezus brood nam, dank zegde, het brak, en een opdracht deed waaronder hij zei "Dit is mijn lichaam". Hij deelde het uit aan zijn apostelen, nam een kelk met wijn, zegde dank en zei "Dit is mijn bloed". Ook dat deelde hij uit aan zijn leerlingen, met de opdracht deze handelingen telkens te herhalen om hem te gedenken. Na de verrijzenis van Jezus herhaalden de mensen die zijn leer aanvaardden iedere zondag – zeer vroeg in de morgen – dit ritueel.


Leer meer over het sacrament op de theologische academie van het CCV.
(klik op het logo)


ALLE PAROCHIES

Wij verwijzen u graag naar de pagina met alle weekend- en weekdagvieringen.