JOKRI - bijeenkomst 8 november

Contact
Mevr. Annelies Pattyn
0473 56 47 29


Vrijdag 8 november kwamen we samen voor onze maandelijkse Jokri-bijeenkomst. Deze keer werden ook de vormelingen van onze federatie uitgenodigd, een 30-tal vormelingen waren aanwezig. Ook onze drie vaste Jokri’s en enkele catechisten sloten hierbij aan. Het was een gezellige drukte. We begonnen met een gebed, hierna bekeken we een animatiefilmpje, waarbij ze zelf het evangelieverhaal moesten achterhalen. Met een beetje hulp vonden ze “de parabel van de zaaier.”

Op het einde van de parabel zegt Jezus: 'Wie oren heeft, moet horen.'
Die uitspraak spreekt voor zich. Maar Jezus bedoelt met 'horen': de woorden horen én iets doen met de boodschap ervan. Deze kernboodschap wilden we aan de jongeren meegeven.
We sloten de avond af met een knutselwerkje.   (Annelies Pattyn)