Het Vormsel

De Vormsel, of in de volksmond de plechtige communie, is in de Rooms-Katholieke Kerk het derde initiatiesacrament naast het doopsel en de eerste communie.
"Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods"Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. Het is ook het Sacrament waarmee christenen uit andere tradities die zich tot het rooms-katholicisme bekeren worden opgenomen in de Kerk.

Het vormsel vervolmaakt de doopgenade en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling dieper wortelen in het goddelijk kindschap. Het verstevigt de band met de Kerk en haar zending. Het helpt de vormeling door woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. 

De wezenlijke ritus van het vormsel is de zalving met het heilig chrisma van het voorhoofd van de gedoopte.

Iedere gedoopte die nog niet gevormd is, kan en moet het sacrament van het vormsel ontvangen. Een kandidaat voor het vormsel moet gedoopt zijn, zijn geloof belijden, in staat van genade zijn, de intentie hebben het sacrament te ontvangen en voorbereid zijn om de rol op zich te nemen van leerling en getuige van Christus in de kerkelijke gemeenschap en in wereldlijke aangelegenheden. Het is passend gebruik te maken van het sacrament van de boete om gezuiverd te worden met het oog op de gave van de heilige Geest.

Net zoals het doopsel kan men het vormsel slechts eenmaal ontvangen.

De oorspronkelijke bedienaar van het vormsel is de bisschop, waarmee wordt aangeduid dat dit sacrament de band met de Kerk versterkt. Indien er de noodzaak is, kan de bisschop de bevoegdheid om te vormen aan priesters toekennen, hoewel het toch passend is dat hij het zelf toedient.


De vormelingen (2019) van de Sint-Bavoparochie op hun Vormselfeest.


SINT-BAVOKERK

Zaterdag 19/09/2020
Om 14.00 uur     GBS De Wonderwijzer
Om 15.30 uur     De Stap, Ter Molen en anderen

 

KERK MAAGD DER ARMEN

Sluiten aan bij de Sint-Niklaaskerk

 

SINT-NIKLAASKERK

Zondag 20/09/2020
om 11 uur