EUCHARISTIEVIERINGEN

Volgens de katholieke traditie werd de eucharistie door Jezus ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal aan de vooravond van zijn kruisiging. De evangelies verhalen hoe Jezus brood nam, dank zegde, het brak, en een opdracht deed waaronder hij zei "Dit is mijn lichaam". Hij deelde het uit aan zijn apostelen, nam een kelk met wijn, zegde dank en zei "Dit is mijn bloed". Ook dat deelde hij uit aan zijn leerlingen, met de opdracht deze handelingen telkens te herhalen om hem te gedenken. Na de verrijzenis van Jezus herhaalden de mensen die zijn leer aanvaardden iedere zondag – zeer vroeg in de morgen – dit ritueel.


"Blijf dit doen,
om Mij te gedenken."Weekendvieringen

SINT-BAVOKERK

De wekelijkse eucharistieviering vindt plaats
op zondag om 10.00 uur.

Elke eerste zondag van de maand is er geen eucharistie in de Sint-Bavokerk.


VERRIJZENISKERK

Elke eerste zondag van de maand vindt er een eucharistieviering plaats
om 10.00 uur.

De andere zondagen vindt de eucharistieviering plaats in de Sint-Bavokerk.

SINT-NIKLAASKERK

De wekelijkse eucharistieviering vindt plaats
op zaterdag om 17.00 uur.

Elke eerste zaterdag van de maand is er geen eucharistie in de hoofdkerk.


HEILIGE MAAGD DER ARMEN KERK

Telkens de zaterdag voor de eerste zondag van de maand vindt er een eucharistieviering plaats om 17.00 uur.

De andere zaterdagen vindt de viering plaats in de Sint-Niklaaskerk.


Weekdagvieringen: Heilige Mis en gebedsdiensten

SINT-BAVOKERK

Op woensdag en vrijdag
telkens om 18.00 uur


VERRIJZENISKERK

Elke dinsdag
om 18.00 uur.

PASTORIE REKKEM
Kasteeldreef 3, 8930 Rekkem

Elke maandag om 07.20 uur.


HEILIGE MAAGD DER ARMEN KERK

Elke dinsdag en donderdag telkens
om 18.00 uur