PASTORALE EENHEID

Op Kerstmis 2011 publiceerde toenmalig bisschop Jozef De Kesel een pastorale brief met als titel: Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Zijn uitgangspunt was dat onze samenleving meer en meer geseculariseerd is, d.w.z. dat de hedendaagse mens minder en minder nood heeft aan God en dus ook minder en minder een beroep doet op de kerk/parochie. Dit heeft als gevolg dat niet iedere parochie meer alles aankan maar dat wij onze krachten moeten bundelen.

Een eerste stap werd  gezet met de oprichting van onze parochiefederatie: een sterke vorm van samenwerking tussen de verschillende parochies, maar waarbij elke parochie nog op zichzelf bleef bestaan.

De toenmalige bisschop wilde een stap verder gaan en komen tot pastorale eenheden. Dit is een samensmelten - een fusie - van de verschillende parochies binnen een federatie.


Pastores

De federatie wordt geleid door een pastoor-moderator en een diaken.

E.H. Chris Deconinck
Pastoor

Plaats 26 bus 0301
8930 REKKEM
056 41 22 64

deconinck.chris@scarlet.be

E.H. Steven Knockaert
Diaken

Parochiaal secretariaat
Wevelgemstraat 13/0000
8930 Lauwe
056 38 01 07

lauwe.sintbavo@gmail.com


Het team

Het team stuurt de werking aan binnen de verschillende opdrachten en coördineert de werkgroepen en eventuele plaatselijke pastorale ploegen. Dat gebeurt in een permanente wisselwerking van informatie en overleg. Het team draagt zorg voor de medewerkers.

Naam Telefoonnummer GSM Mail
E.H. Chris Deconinck 056 41 22 64 0475 91 62 69 deconinck.chris@scarlet.be
E.H. Steven Knockaert 0474 36 75 05 stevenknockaert@hotmail.com
Marie-Rose Wanzeele 056 40 08 83 0473 75 65 23 mrwanzeele@gmail.com
Françoise Gillis 056 41 00 21 0476 47 91 11
Trees Deblaere 056 41 60 66 trees.deblaere@skynet.be
Annemie Pyncket 056 29 53 70 0472 56 48 91 pyncket.annemie@gmail.com
Lieve Vandersteene 056 44 02 55 lieve.vandersteene@myonline.be

In een pastorale eenheid zijn minstens vier werkgroepen aan de slag. Er is een werkgroep voor de drie bovengenoemde domeinen: 

  • verkondiging en catechese;
  • liturgie en gebed;
  • zorg voor mensen en solidariteit (diaconie).

De werkgroepen hebben een inhoudelijke en soms ook coördinerende functie. Zo staat de werkgroep ‘verkondiging en catechese’ onder meer in voor de coördinatie van diverse thematische en lokale groepen die werken rond catechese (bv. doopsel, vormsel, eerste communie). De werkgroep waakt steeds over de gemeenschappelijke visie.

Daarnaast is het sterk aangewezen een werkgroep voor de communicatie te vormen. Die werkgroep communicatie staat ervoor in dat alle informatie zo goed mogelijk de doelgroepen bereikt, zowel intern als extern. De werkgroep kiest daarvoor telkens de juiste instrumenten (Kerk & leven, persbericht, infofolder, affiche, website, e-mail, facebook…) en probeert die kwaliteitsvol te hanteren.

Het team bespreekt samen met iedere werkgroep de visie en de grote lijnen van de pastorale werking. De werkgroepen werken alles concreet uit. Als er grotere lokale gemeenschappen in een pastorale eenheid zijn, is het goed dat daar enkele medewerkers de plaatselijke uitwerking behartigen, en die kan eventueel eigen
accenten vertonen.


Secretariaat

Je kan in het parochiaal secretariaat terecht voor het aanvragen van vieringen of misintenties.  Je kan er ook algemene inlichtingen bekomen, inschrijven, ...

Parochie Sint-Bavo

Wevelgemstraat 13/0001, 8930 Lauwe
056 38 01 07
lauwe.sintbavo@gmail.com

Elke woensdag, donderdag en vrijdag open van 09.00 uur tot 10.30 uur behalve tijdens schoolvakanties.