FEDERATIE EN PAROCHIES

Een federatie in de Katholieke Kerk is een samenwerkingsverband tussen verschillende parochies.
Onze federatie behoort tot het Decanaat Menen en omvat de parochies Sint-Bavo Lauwe, Sint-Niklaas Rekkem en Maagd der Armen Rekkem.
Er is ook nog een annexe kerk, met name de Verrijzeniskerk op de wijk de Statie te Lauwe.


Pastores

De federatie wordt geleid door een pastoor-moderator en een diaken.

E.H. Chris Deconinck
Moderator en pastoor

Plaats 26 bus 0301
8930 REKKEM
056 41 22 64

deconinck.chris@scarlet.be

E.H. Steven Knockaert
Diaken

Parochiaal secretariaat
Wevelgemstraat 13/0000
8930 Lauwe
056 38 01 07

lauwe.sintbavo@gmail.com


Federale stuurgroep

De federale stuurgroep vormt de beleidsgroep van de federatie. Zij denken na en beslissen mee over alles wat federaal gebeurt.

Naam Telefoonnummer GSM Mail
E.H. Chris Deconinck 056 41 22 64 0475 91 62 69 deconinck.chris@scarlet.be
E.H. Steven Knockaert 0474 36 75 05 stevenknockaert@hotmail.com
Dieter De Praitere 0479 89 56 82 dieter.de.praitere@telenet.be
Marie-Rose Wanzeele 056 40 08 83 0473 75 65 23 mrwanzeele@gmail.com
Françoise Gillis 056 41 00 21 0476 47 91 11
Trees Deblaere 056 41 60 66 trees.deblaere@skynet.be
Paul Lecompte 056 41 60 66 paul.lecompte46@gmail.com
Nadine Viane 056 42 61 01 0472 57 31 13 viane.nadine@gmail.com
Annemie Pyncket 056 29 53 70 0472 56 48 91 pyncket.annemie@gmail.com
Lieve Vandersteene 056 44 02 55 lieve.vandersteene@myonline.be

Parochiale teams

De leden van de federale stuurgroep maken op hun beurt ook deel uit van de parochiale teams. Zij vormen de beleidsgroep die zich ontfermt over de lokale gemeenschap, met name de parochie.

Parochie Sint-Bavo

E.H. Chris Deconinck, pastoor
E.H. Steven Knockaert, diaken
Dhr. Dieter De Praitere
Mevr. Marie-Rose Wanzeele
Mevr. Françoise Gillis
Mevr. Roos Laevens (056 40 08 76 | 0486 45 72 72 | rooslaevens@gmail.com)

Parochies Sint-Niklaas en Maagd der Armen

E.H. Chris Deconinck, pastoor
E.H. Steven Knockaert, diaken
Mevr. Trees Deblaere
Dhr. Paul Lecompte
Mevr. Nadine Viane
Mevr. Annemie Pyncket
Mevr. Lieve Vandersteene


Parochieraad

Enkel de parochies in Rekkem beschikken nog over een parochieraad. Deze raad staat in voor de realisatie van activiteiten en evenementen in beide Rekkemse parochies.

E.H. Chris Deconinck, pastoor
E.H. Steven Knockaert, diaken

Mevr. Margriet Maton
Mevr. Jeanine Lecoutere
Mevr. Trees Deblaere
Dhr. Paul Lecompte
Mevr. Nadine Viane
Mevr. Annemie Pyncket
Mevr. Lieve Vandersteene
Mevr. Maria Braeckeveldt
Mevr. Edith Catry
Mevr. Christiane Delesalle


Parochiaal Secretariaat

Je kan in het parochiaal secretariaat terecht voor het aanvragen van vieringen of misintenties.  Je kan er ook algemene inlichtingen bekomen, inschrijven, ...

Parochie Sint-Bavo

Parochiaal secretariaat
Wevelgemstraat 13/0001, 8930 Lauwe
056 38 01 07
lauwe.sintbavo@gmail.com

Elke woensdag, donderdag en vrijdag open van 09.00 uur tot 10.30 uur behalve tijdens schoolvakanties.

Parochies Sint-Niklaas en Maagd der Armen

Pastorie
Kasteeldreef 3, 8930 Rekkem
056 41 22 64 | 0475 91 62 69

Het parochiaal secretariaat in Rekkem is enkel te bereiken op afspraak.