Waarom 140 jaar Sint-Bavokerk vieren?

Lauwe leeft... ook om en bij de kerk!In 2019 bestaat de Sint-Bavokerk 140 jaar. Een mijlpaal die we natuurlijk niet ongemerkt voorbij lieten gaan. We grepen terug naar een goede aloude traditie.

Als kerk van Lauwe hebben we in ons beleidsplan gekozen om een missionaire kerk te zijn, d.w.z. een kerk die nadrukkelijk een plaats wil hebben in het geheel van de samenleving: open deuren en ramen. Tegen die achtergrond lag het voor de hand dat we het jubileum van de kerk niet aangrepen als een feestje voor onszelf, maar als een feest voor iedereen. Als eerste omdat de kerk voor velen een markant gebouw is midden in het centrum van de gemeente. Velen komen er, voor kerkdiensten, rouw of trouw, maar ook voor culturele activiteiten. Het gebouw van Sint-Bavo & de Verrijzeniskerk heeft in de harten van veel mensen een warme plaats. Dat alleen al is een feest waard. Daarnaast wilden we ook heel graag delen wat ons als Christen gemeenschap beweegt. We geloven dat het thema’s betreft die ieder mens bezig houden, gelovig of niet.

Sint Bavo is een levende gemeenschap.

Feesten hebben een sociale functie. Het was en is een reden om Lauwe en omgeving samen te brengen, plezier te maken, zich te ontspannen, de kans te geven anderen te leren kennen, de Sint-Bavokerk in zijn diverse facetten te leren kennen en bewonderen.

Feestvieren geeft enorme vreugde, zorgt voor mooie herinneringen. Het is een blijk van liefde naar alle inwoners van Lauwe en omgeving.  De parochie en veel vrijwilligers staken hier zeer graag tijd, energie in om mensen van alle leeftijden gedurende drie dagen samen te brengen.

Op 27-28-29 september 2019 was het dan ook alle hens aan dek in Lauwe!

Sint Bavo Lauwe 140 jaar was een initiatief van de Sint-Bavo parochie uitgewerkt door Beweging.net met steun van Femma, Samana, Chiro Oskaarke, St.-Bavokoor, Okra, Verrijzeniskoor, Markant, Running Team Lauwe, Kerkfabriek Sint Bavo en vele individuele vrijwilligers.