"Wees geen poel met stilstaand water,
maar een bron die overstroomt."

Paulo Coelho
Braziliaans schrijver 1947-
Welkom op de website van de pastorale eenheid 'De Bron'

Welkom op onze webstek!

De pastores en medewerkers van onze parochiefederatie wensen u van harte welkom op deze webstek. In een wereld van digitale snelwegen willen wij ook onze plaats innemen. Via deze website willen we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen onze gemeenschap.

Federatie Lauwe-Rekkem werd pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem

Zoals het de dag van vandaag bij vele organisaties en verenigingen het geval is, er aan schaalvergro­ting gedaan wordt en er nieuwe namen gegeven worden, kunnen wij als Kerk niet achterblijven. We kregen het voorstel van het bisdom om pastorale eenheid te worden.

De federatie wordt als het ware één grote parochie. Naast heel wat voorbereidingen van papieren, herschikking van beleidsteam en structurele her­vormingen, moest een nieuwe naam gekozen worden. Het werd: pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem.

Waarom 'De Bron'?

Omdat we met onze geloofsge­meenschap terug naar De Bron willen. Een open, gastvrije kerk zijn. Plaatsen en momenten van ont­moeting creëren, waar iedereen mag thuiskomen bij, en zich mag laven aan, De Bron, die Jezus Christus is. Om zo, elk op zijn of haar manier, de vreugde van de goede boodschap verder te kun­nen uitdragen. Voor jullie, medechristenen, ver­andert er niet zo veel. Er zal nog intenser samen ge­werkt worden, zodat we samen één grote geloofsgemeenschap mogen zijn. Lauwe en Rekkem samen op weg. Deuren en plaatsen van de vierin­gen blijven zoals ze nu zijn.

Wij hopen u, in de kerk en op deze website, vaak te mogen terugzien als trouwe bezoeker.Bisschop Lode gaf startschot voor de pastorale eenheid 'De Bron'

Terwijl storm Dennis over onze contreien raasde, trotseerde een massa gelovigen het ruwe weer en begaf zich naar de Sint-Bavokerk in Lauwe. Het was immers zondag 16 februari. Wekenlang had iedereen er reikhalzend naar uitgekeken. Overal werd het met veel tromgeroffel aangekondigd: vandaag zou immers de aanstelling gebeuren van de gloednieuwe pastorale eenheid de Bron Lauwe-Rekkem! Niemand minder dan de bisschop van Brugge, Mgr. Lode Aerts in hoogsteigen persoon zou de aanstelling bezegelen. En iedereen was op deze viering uitgenodigd.

Het werd een heel mooie viering. Na enkele deugddoende en bemoedigende woorden van onze bisschop legden de teamleden hun belofte af: pastoor Chris, diaken Steven, Marie-Rose en Françoise, Annemie, Trees en Lieve. Ze beloofden vanuit hun geloof hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de nieuwe pastorale eenheid, hun nieuwe parochie: de Bron. Het was echt hartverwarmend om met zoveel gelovigen de nabijheid van de Heilige Geest te voelen.

Toen volgde de rest van de dienst met heel mooie teksten van onze pastoor Chris, deken Eddy Lagae, diaken Steven en monseigneur Lode. Het Sint-Bavokoor zorgde bijwijlen voor kippenvelmomenten met hun prachtige engelengezang. Ook hun organist deed de geloofsgemeenschap geregeld wegduizelen met zijn virtuoze klanken.

Na de schitterende eucharistieviering werd het tijd om elkaar te ontmoeten. De sfeervolle tafeltjes achterin de kerk deden al vermoeden dat er een receptie zou volgen. En inderdaad, zo geschiedde. Het werd een sfeervolle afsluiter van een heel bijzondere dag. En een mooie start van een veelbelovende toekomst.

Lieve Vandersteene
Lichtmis met onze jongste parochianen!

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Men noemt dit 'pidyon haben' (vrijkoop van de eerstgeborene). Volgens de joodse wet moest een eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment dat hij 30 dagen oud was. De ouders namen het kind mee naar de tempel, en door aan de priesters geld te geven, of een ander offer in natura, werd het kind 'vrijgekocht'.

Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. In de Oosters-orthodoxe kerk wordt 'de presentatie van Jezus in de tempel' gevierd, als een van de twaalf grote feesten, en wordt het soms Hypapante (Ὑπαπαντή - "ontmoeting") genoemd.

In het westerse christendom is de traditionele naam van de dag lichtmis of Maria-Lichtmis, ook wel het feest van 'de ontmoeting van de Heer' of 'de opdracht van de Heer' genoemd. In de Katholieke Kerk is 'de opdracht van de Heer' ook het vierde Blijde Mysterie van de Rozenkrans.

In onze pastorale eenheid werd dit gevierd op 2 en 9 februari.  Eric Vanthournout zorgde voor een fotoverslag.


We vermelden hier graag welke aanpassingen we laatst hebben gedaan.

Pastorale eenheid

Verslag + foto's van de aanstellingsviering met Mgr. Aerts (startpagina)

Lichtmis

Fotoverslag van de vieringen in Rekkem en Lauwe (startpagina)
Mediatheek 'Activiteiten' werd vervangen door 'mediatheek' waar we de foto's per jaar plaatsen. 140 jaar Sint-Bavo vindt u terug onder '2019'. Mediatheek werd daar cinematheek.
Structuur Federatie werd vervangen door Pastorale eenheid en het team werd gewijzigd. We wachten nog op de verdeling van de werkgroepen.
Eerste communie Aankondiging van de gekende data.

Laatst bijgewerkt op maandag 17 februari 2020


OPEN KERK

In de zomer van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Tijdens de winter van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Sint-Bavokerk
dinsdag tot vrijdag.

Sint-Niklaaskerk
dinsdag tot vrijdag.

Heilige Maagd der Armen Kerk
maandag tot zondag.

KERK & LEVEN

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van onze parochies.

Sint-Bavoparochie
Abonneren via het parochiaal secretariaat
056 38 01 07

Sint-Niklaasparochie
Parochie Heilige Maagd der Armen

Abonneren via mevr. Trees Sonneville
056 41 33 26

FACEBOOK